1. Có ngày tốt hay xấu không ?
  2. Coi ngày - Kén giờ.
  3. Cách tính ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo.
  4. Cách đổi ngày Dương Lịch ra ngày Can Chi.
  5. Cách tính ngày Tết, Ngày trực và Ngày nhị thập bát tú.
  6. Giờ Hoàng Đạo là ǵ? Cách chọn giờ Hoàng Đạo.
  7. Giải thích bài xem ngày , kén giờ của Phan Kế Bính.
  8. Lục thập hoa giáp là ǵ? Cách tính năm, tháng, ngày, giờ theo can chi.
  9. Thế nào là Âm dương , Ngũ hành ?
  10. Thiên can, Địa chi là ǵ ?

Trang chủ