Giờ Hoàng Đạo là ǵ?

Cách chọn giờ Hoàng Đạo.

 

Theo phong tục cổ truyền, khởi đầu mộc việc ǵ, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt c̣n phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc.

Để chọn ngày hoàng đạo, có thể xem phần "Chọn ngày kén giờ" của Phan Kế Bính. Chúng tôi cũng giới thiệu một phương pháp đơn giản giúp bạn không biết chữ Hán cũng có thể tự xem được giờ hoàng đạo.

Trước hết xem lịch để biết ngày hàng chi là ngày nào (từ Tư đến Hợi).

  • Một ngày đêm âm lịch là 12 giờ (2 tiếng đồng hồ là một giờ), bắt đầu là giờ Tư (chính là 12 giờ đêm) theo thứ tự : Tư, Sửu, Dần, Măo, Th́n, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
  • Mỗi câu lục bát sau đây có 14 chữ: Hai chữ đầu chỉ 2 ngày, chữ 3 chỉ giờ Tư, chữ thứ 4 chỉ giờ Sửu, lần lượt theo thứ tự từ chữ thứ 3 đến chữ 14 chỉ từ giờ Tư, Sửu, Dần, Măo... xem trong bảng, thấy chữ nào có phụ âm đầu là chữ "Đ" th́ đó là giờ hoàng đạo.
  • Phân tích tỉ mỉ hơn th́ đó là các giờ: Thanh long, Minh đường, Kim đường, Thiên lương, Ngọc đường, Hoàng đạo.

Bảng tính giờ Hoàng Đạo.

Ngày

Sưử

Dần

Măo

Th́n

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Dần, thân
Măo, dậu
Th́n, tuất
Tỵ, hợi
Tư, ngọ
Sửu, mùi

Đi
Đến
ai
cuối
Đẹp
sẵn

Đứng
cửa
ngóng
Đất
Đẽ

kẻ

b́nh
Động
Đợi
cùng
tiền
Đưa

yên
Đào
ai
trời
Đồ
Đường

Đến

Đường
Đến

qua
băng

Đâu
tiên
Đi
nơi
sông
Đèo

cũng
Đưa
suông
Đắc
Đừng
vượt

Được
Đón

sẽ
Địa
vội
suối

người
qua
Đẹp
c̣n
Đợi
Đem

quen
Đèo
Đôi
ngồi
Đ̣
Đem

Đón
thiên
bạn
Đắn
sang
Đ̣n

chào
thai
Đời
Đo
ngang
Điền

Ví dụ: Xem bảng trên biết được : ngày Dần hoặc ngày Thân th́ giờ hoàng đạo đóng ở các giờ: Tư, Sửu, Th́n, Tỵ, Mùi, Tuất.


Chọn ngày | Đầu trang